Tombola ten voordele van de schoolbibliotheek van SMDB De Ark

Reglement

1. De organisator

De tombola wordt georganiseerd door Het Goede Boek vzw, afdeling Kortrijk, Meensestraat 79, 8500 Kortrijk, BE 0413 847 431.

2. Deelname aan de tombola

Deelnemen aan de tombola gebeurt door aankoop van een of meerdere tombolabiljet(en) ter waarde van € 2,50 per stuk. Tombolabiljetten zijn verkrijgbaar bij Het Goede Boek Kortrijk, Meensestraat 79, 8500 Kortrijk en op het secretariaat van SMDB De Ark, Bruyningstraat 56a, 8501 Marke. Ook kan er worden overgeschreven op de bankrekening BE75 0013 6210 8251 op naam van Het Goede Boek vzw met vermelding ‘Tombola’. Deelnemen kan van 01/10/2020 tot en met 31/10/2020. Stortingen ontvangen na 31/10/2020 worden als ongeldig beschouwd en zullen worden terugbetaald, tenzij de deelnemer deze als gift wenst te schenken ten voordele van het doel van de tombola.

Door deelname aan de tombola aanvaardt de deelnemer alle bepalingen van dit reglement. Dit reglement kan gratis worden geraadpleegd in alle verkooppunten en op de website van Het Goede Boek vzw: www.hetgoedeboek.be/nl/tombola.

3. Trekking

De trekking vindt plaats op 03/11/20. De winnende nummers van de hoofdprijzen zullen via de website bekend gemaakt worden. De overige nummers geven recht op een troostprijs.

4. Prijzen

Na de trekking kunnen prijzen worden afgehaald in Het Goede Boek Kortrijk, Meensestraat 79, 8500 Kortrijk.

De prijzen worden uitsluitend in natura uitgereikt en kunnen niet worden omgeruild of uitgekeerd in contanten.

Prijzen worden enkel uitgekeerd bij afgifte van het originele tombolabiljet.

De hoofdprijzen die niet worden opgehaald voor 01/01/2021 worden eigendom van het doel van de tombola. De andere prijzen die niet worden opgehaald voor 01/01/2021 blijven eigendom van de organisator.

5. Bepalingen rond deelname via overschrijving

Bij deelname via overschrijving worden de aangekochte tombolabiljetten door de organisator in een gesloten envelop met vermelding van de naam van de deelnemer bewaard tot de deelnemer deze komt ophalen.

De deelnemer mag er ook voor kiezen het biljet niet op te halen, maar na de trekking de prijs/prijzen te komen ophalen. De envelop zal dan op dat moment geopend worden.