Geloofsopbouw


   Sorteer op datum (aflopend) 
Stilte In Mijn Hart
Stilte in mijn hart - Elisabeth Elliot

Een vorige keer schreef ik: ‘Altijd fijn om een boek van Elizabeth George te lezen!’ Hetzelfde geldt wat mij betreft voor de boeken van Elisabeth Elliot (1926-2015). Bijzonder is dat zij in Brussel is geboren, waar haar ouders, Philip en Katharine Howard, enkele jaren voor de Belgische Evangelische Zending (nu Vianova) hebben gewerkt. Toen zij vijf maanden oud was, keerde het gezin terug naar Amerika (blz. 15,16). Elisabeth Elliot is vooral bekend van het boek ‘Vijf kruisen in de jungle’. In de herfst van 1956 besloten vijf jonge zendelingen contact te leggen met de Auca-stam die diep in het ondoordringbare oerwoud van Ecuador woonde. Ondanks goede voorbereidingen en toenaderingspogingen werden Jim (de man van Elisabeth) en de vier andere zendelingen door de indianen vermoord. Ze waren bang voor het vliegtuig en de ‘vreemde mensen’. ‘Stilte in mijn hart’ is een verzameling van hoofdartikelen uit de nieuwsbrieven die de auteur regelmatig schreef en die voornamelijk gaan over het leren kennen van God. Zij stelt dat niets in het leven belangrijker is dan dat; het is het doel van ons bestaan. De hoofdstukken zijn kort, maar stemmen tot nadenken. Allerlei onderwerpen komen aan de orde, zoals: de almacht van God, Bijbellezen en gebed, het vinden van rust en vrede, de waarde van oudere vrouwen voor jongere, huwelijk, opvoeding, ongehuwd zijn, kinderloosheid, het verliezen van een kindje, mensen met een handicap … Bij het lezen merk je dat de schrijfster veel heeft meegemaakt in haar leven. Zij weet waarover zij spreekt, als zij het heeft over vertrouwen op God en overgave en gehoorzaamheid aan God. In het laatste hoofdstuk staat zij stil bij het leven van Maria, de moeder van de Heere Jezus. Zij wil graag leren wat Maria al zo vroeg geleerd had: iedere gebeurtenis in haar leven bewaren in haar hart, bedenken wat God ermee zou kunnen bedoelen, in stilte wachten op Zijn woord voor haar en kunnen zeggen: ‘Wat U ook zegt, Heere, ik zal het doen.’ Persoonlijk vind ik dit boek bemoedigend, opbouwend, verrijkend, praktisch en vertroostend. Het bevat veel geestelijke lessen en het is mijns inziens daarom ook zeer geschikt voor bijvoorbeeld vrouwenbijbelstudiekringen. Op blz. 7 wordt in een noot vermeld dat ‘Stilte in mijn hart’ oorspronkelijk al in 1995 is verschenen en dat daarom de concrete voorbeelden in sommige hoofdstukken moeten worden gelezen tegen de achtergrond van wat indertijd gebruikelijk was (opvoeding, buitenshuis werkende moeders). Graag wil ik eindigen met een gebed van Elisabeth Elliot: Heer, geef mij een rustig hart dat ondanks vele vragen vertrouwend voortgaat aan Uw hand ook in donk’re dagen.

editor

Door Niesje Stelwagen , 05/11/2021

Mijn jaren met Jezus
Mijn jaren met Jezus

In ‘Mijn jaren met Jezus’ worden het Evangelie en de Brieven van Johannes opnieuw verteld in hedendaags Nederlands. De bedoeling van de schrijver is om de drempel naar de Bijbel te verlagen. Veel christenen geven aan dat ze vaker en langer in de Bijbel zouden willen lezen, maar dat ze daar maar moeilijk toe komen. Mijns inziens is Age Romkes er heel goed in geslaagd om het Evangelie en de Brieven van Johannes toegankelijker te maken. Hij heeft een zeer prettige en boeiende schrijfstijl en de gave om de lezer mee te nemen in het leven van Johannes, Jezus’ geliefde leerling. Als Johannes ongeveer vijftig jaar het Evangelie van Jezus Christus verkondigd heeft en oud geworden is, gaat hij er eens voor zitten om zijn belevenissen op te schrijven. Het wordt als het ware een dagboek. Hij vertelt alles wat hij gezien en gehoord heeft en hoe hij deze gebeurtenissen heeft ervaren. Geregeld licht hij iets toe, waardoor wij – zoveel eeuwen later – zijn leefwereld beter kunnen begrijpen. Zo schrijft hij over de keizerverering in Efeze, waar hij woont als hij zijn Evangelie en Brieven schrijft. Christenen worden steeds meer als staatsgevaarlijk gezien en het gebeurt dat christelijke voorgangers gevangen worden genomen of verbannen. ‘Wie weet wanneer ik aan de beurt ben? Het wordt tijd om mijn herinneringen op te schrijven. Voor het te laat is …’ (blz. 16). Het boek, dat ingedeeld is in korte hoofdstukjes, kan gebruikt worden als dag- of leesboek en het is ook zeer geschikt voor persoonlijke Bijbelstudie of een Bijbelkring. Ieder hoofdstukje wordt afgerond met enkele overdenkingsvragen en er zijn achttien pagina’s opgenomen die meer bedoeld zijn als gespreksvragen voor een Bijbelkring. Bijzonder verrijkend zijn de verduidelijkingen van de tekstverwijzingen naar het Oude Testament en de noten achterin het boek. Van harte aanbevolen! Als ik deze recensie schrijf, is het bijna Goede Vrijdag. Daarom wil ik graag afsluiten met het volgende citaat: ‘Bij het kruis van Jezus stonden ook zijn moeder en zijn tante, en ook Maria, de vrouw van Klopas, en Maria Magdalena. Toen Jezus zijn moeder in het oog kreeg en zag dat ik bij haar stond, zei hij tegen haar: ‘Mevrouw, dat is uw zoon’. En tegen mij: ‘Dat is je moeder’. Zo droeg hij zijn moeder over aan mijn zorg en daarna nam ik haar bij mij in huis’ (blz. 141). Ik hoop, beste lezer, dat ook jij opgebouwd zult worden in je geloof door wat ik geschreven heb! (Johannes)

editor

Door Niesje Stelwagen , 17/04/2021

Diamanten In Het Stof
Een kostbaar dagboek

Joni Eareckson Tada (*1949) raakt op zeventienjarige leeftijd na een duik in ondiep water tot haar nek verlamd. Al snel blijkt dat de sportieve, levenslustige tiener de rest van haar aardse leven in een rolstoel zal moeten doorbrengen. Het revalidatieproces is lang, pijnlijk en moeizaam, zowel fysiek als mentaal. Maar gaandeweg put Joni kracht uit haar geloof en ontwikkelt zij zich tot een veelzijdige, gelovige vrouw die Gods plan met haar leven aanvaardt. Ik heb bewondering voor haar schilderkunst, haar schrijftalent en geniet van haar persoonlijke en bemoedigende boodschappen op bijvoorbeeld Facebook en YouTube. Blij verrast was ik toen ik vorig jaar las dat haar dagboek ‘Parels onder het stof’ uit 2003 opnieuw is uitgegeven onder de titel ‘Diamanten in het stof’. In haar inleiding schrijft Joni: ‘Het boek dat je in handen hebt, is een schatkist vol diamanten die ik door de jaren heen verzameld heb. Ik heb mijn favoriete juwelen zorgvuldig uitgezocht, de stenen die ik vaak tegen het licht heb gehouden, die ik vaak ter hand neem om hun schoonheid te bewonderen, diamanten die mijn geloof rijker en mijn hoop sterker hebben gemaakt. Maar dat is geen speciaal voorrecht van mij. Kijk maar naar beneden. Het pad glinstert. Ook in het stof van jouw weg heeft God diamanten gelegd!’ Voor elke dag van het jaar is er op één bladzijde een meditatie over een Bijbelvers, een gedachte om bij stil te staan en een kort gebed. Openhartig schrijft Joni over haar persoonlijk leven en haar relatie met de Heer. Allerlei dagelijkse en dus zeer herkenbare onderwerpen komen aan de orde. Met veel wijsheid, inzicht en vanuit verrassende invalshoeken weet ze haar lezers te bemoedigen, op te bouwen en hen te wijzen op de Here Jezus. Hij is ‘de schat die je zoekt, de kostbare steen die je moet opgraven’ (6 augustus). Achterin het boek is een index van de gebruikte Bijbelteksten opgenomen met vermelding van de titel en de datum van de meditatie. Heel praktisch als je achteraf nog eens iets wilt nalezen.

editor

Door Niesje Stelwagen , 19/01/2021

Gaan voor God
Gaan voor God

Doe alles zonder morren en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. – Filippenzen 2:14-15 Maakt het wat uit als je Jezus volgt, of niet? Is er meer verschil tussen een niet-christen en een christen dan dat de een zich op zondagmorgen nog eens lekker omdraait in bed, terwijl de ander naar de kerk gaat? Het antwoord van René van Loon is: ja! Dit boek is geschreven voor allen die een verlangen hebben om een ambassadeur van Gods Koninkrijk te zijn. Niet als handleiding, dat stap voor stap ‘de juiste manier van leven’ beschrijft, maar als inspiratie voor wie serieus met Jezus op weg wil gaan. De opbouw van het boek is vrij logisch: eerst gaat het in drie hoofdstukken over het wat en waarom van gaan voor God. De volgende twee hoofdstukken gaan dan meer over het ‘hoe’. Daarna volgen vijf hoofdstukken die elk een thema wat dieper behandelen (omgaan met geld, tijd, milieu, seksualiteit en dood), en nog een korte afsluiter. Met verhelderende metaforen en concrete voorbeelden weet de auteur zijn boodschap helder over te brengen. Dat dit komt vanuit ervaring proef je bijvoorbeeld wanneer het hoofdstuk over milieu wordt ingeleid met een verhaal om duidelijk te maken waarom dit thema niet mag worden overgeslagen. Op een bijzondere wijze weet René van Loon de lezer te boeien. Zijn schrijfstijl is eenvoudig, maar de inhoud diepgaand, mooi gebalanceerd en toch radicaal. Ik weet niet of die gewoonte nog steeds bestaat, maar toen ik gedoopt werd kreeg ik van de kerk een boek cadeau. Als dat nog steeds zo is, dan kan ik dit boek hiervoor van harte aanbevelen. Als het niet meer gebeurt, dan pleit ik voor herinvoer hiervan. Maar ook voor wie al langer christen is, kan dit boek een inspiratiebron zijn om met hernieuwde passie voor Jezus door het leven te gaan.

editor

Door Jona Govaert , 08/07/2020