Info over Het Goede Boek

Beste vrienden, contact gemeenten, klanten van Het Goede Boek,

In de eerste plaats willen we jullie hartelijk bedanken voor jullie betrokkenheid bij en voor het ondersteunen van Het Goede Boek.

Het is bemoedigend om te zien hoe God Het Goede Boek gebruiken wilt om gelovigen toe te rusten, contacten te leggen en een lichtpunt te zijn in haar omgeving.

Er is in de afgelopen jaren echter veel veranderd. De maatschappij waarin we leven is hectischer geworden. Meer en meer mensen kopen hun boeken online of maken gebruik van online video’s en podcasts voor hun geestelijke groei en ontwikkeling. Ook de pandemie heeft onze koopgewoonten veranderd.

Als VIANOVA hebben we ook een veranderingsproces doorgemaakt. We ervaren een duidelijke roeping om ons te focussen op gemeentestichting. Het is ons verlangen dat er in België verschillende gemeenschappen van discipelen van Jezus mogen ontstaan die voor hun omgeving een licht mogen zijn. We hebben dan ook vanuit onderling overleg, besloten om de bediening van de boekenwinkels niet langer te integreren in onze zending.

We geloven echter heel zeker in de werking van Christelijke boekwinkels opzich en in de enorme waarde die deze kan hebben voor de gemeenten, de gelovigen, maar ook als een lichtbaken voor de omgeving.

Vandaar dit bericht. Heel concreet willen we de bediening van Het Goede Boek, indien mogelijk, overdragen aan anderen.

Dit kan een christelijke organisatie zijn, een denominatie of een groep van kerken,...

Wanneer u mensen kent die hierin interesse hebben, geef deze informatie gerust door.

Indien je zelf interesse hebt in de overname van de winkel in Kortrijk of Genk, of voor de gezamenlijke winkels, laat dat dan zeker weten.

We zouden het fijn vinden mocht u voor midden maart kunnen aangeven of u hierin interesse hebt.

Gelieve contact op te nemen met Kurt Maeyens : kurt.maeyens@vianova.be

Mogen we jullie vragen om dit proces bidden met ons mee te dragen in gebed?

Alvast hartelijk bedankt!

Hartelijke groeten en Gods zegen,

Kurt Maeyens en Eric Zander