Goed nieuws!

We zijn erg dankbaar om te mogen meedelen dat we een overnemer voor Het Goede Boek gevonden hebben.
Het gaat om een jonge zakenman die een duidelijke roeping heeft voor de literatuurbediening in België.

Bid voor de praktische overdracht, dat alles goed mag verlopen.