HET GOEDE BOEK LEUVEN

De winkel in Leuven zal niet heropenen na de versoepeling van de coronamaatregelen.

Bericht van 12/05/2020:

Geachte Goede Boek klant,

Het is alweer even geleden dat u iets van ons gehoord heeft. Het zijn de corona omstandigheden dat we al een tijd elkaar niet hebben kunnen ontmoeten in onze winkel of op een evenement. We hopen dat dit weer in de toekomst mogelijk is.

Eerst even een woordje van uitleg. Zoals u misschien weet zijn de winkels van Het Goede Boek onderdeel van VIANOVA (voorheen Belgische Evangelische Zending). Binnen VIANOVA zijn het laatste jaar vele veranderingen doorgevoerd en word er constant nagedacht hoe we discipelen kunnen maken en hoe we dit op andere terreinen kunnen ondersteunen.

Dit geldt dan ook voor de bediening van de winkels van Het Goede Boek. Ruim een jaar geleden zijn we, onder de leiding van William Bode, na gaan denken over de visie en functie van het literatuurwerk binnen VIANOVA en zijn tot de volgende visie gekomen:

- Een boekwinkel is een plaats waar christenen elkaar kunnen ontmoeten, bemoedigd en opgebouwd worden en waar materialen zijn voor de geloofsopbouw van discipelen van Christus. Het is een plek van “mensen welkom heten”.
- We willen ook naar plekken gaan waar christenen samen komen om de materialen die in de de Winkel aanwezig zijn aan te bieden. Om relaties te bouwen en de gemeenten te ondersteunen en de VIANOVA visie uit te dragen. Dit kunnen gemeenten zijn maar ook conferenties, ontmoetingsdagen, concerten enz.

In Vlaanderen hebben we op dit moment drie winkels: Leuven, Genk en Kortrijk, en in Franstalig België twee: Brussel en Luik. Dit ware tot nu twee gescheiden bedieningen en we hebben besloten om er één literatuur bediening van te maken met bovengenoemde visie.

Zoals u misschien weet was er vanaf januari geen winkel verantwoordelijke meer voor de winkel Leuven. We hebben in februari geprobeerd de winkel open te houden met een aantal vrijwilligers.

Maar we hebben moeten constateren dat er echt een verantwoordelijke nodig is om een winkel open te kunnen houden. Het lag echt niet aan de inzet van de vrijwilligers; zij hebben heel erg hard hun best gedaan. De winkel in Brussel is ook niet geschikt om de nieuwe visie vorm te geven. Daarom hebben we besloten om een nieuw winkel pand te zoeken in de noord-oost rand van Brussel waar we de winkel van Leuven en Brussel zullen samenvoegen tot een nieuwe meertalige winkel.

Door de corona crisis heeft dit wat vertraging opgelopen, en ook het feit dat er geen winkelverantwoordelijke voor Leuven is hebben we moeten besluiten dat we de winkel van Leuven niet open kunnen doen. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met William Bode, (william.bode@vianova.be).

We willen u zo veel als mogelijk van dienst met onze webshop, www.hetgoedeboek.be of vanuit onze winkels in:

Genk
Vennestraat 345, 3600 Genk
genk@hetgoedeboek.be
Klik hier voor de openingsuren

Kortrijk
Meensestraat 79, 8500 Kortrijk
kortrijk@hetgoedeboek.be
Klik hier voor de openingsuren

---

Daarnaast bouwen we aan een Nederlandstalig assortiment in Brussel:

Le Bon Livre Brussel
Staatsbladstraat 7, 1000 Brussel
lebonlivre@skynet.be