Doel van ons werk

Als vzw hebben we een doel, we willen kerken en christenen ondersteunen door onze literatuur bedieningen. Als christenen geloven wij erin dat we dicht bij God willen en moeten wandelen. Literatuur is één van de steunpilaren die we daarbij kunnen gebruiken. Allereerst doormiddel van de de Bijbel, daarnaast ook door andere boeken en of naslagwerken.

Dan hebben wij als doel om door het openhouden van boekenwinkels voor een breed perspectief van christenen allen te dienen door de literatuur. Daarnaast willen we in de boekenwinkels de ontmoeting tussen christenen in eenheid centraal stellen. Samen staan we sterker.

We willen ook een plaats voor de kinderen creëren door het bouwen van laagdrempelige activiteiten die ook voor hun toegankelijk zijn!