Dochters van Eva

Spiegel je aan vrouwen uit de bijbel

€16,50

  Tijdelijk niet beschikbaar

Korte beschrijving/Annotatie

Het is een verdieping voor de vrouw, een boek om in te lezen, uit te leren en samen te bespreken. Dit boek is een uitnodiging aan moeders, maar ook vaders om van Gods woord werk te maken.

korte beschrijving

Gertruud Bakker is joods en kwam op latere leeftijd tot geloof. Ze bekijkt veel teksten uit de bijbel vanuit een andere invalshoek. ‘De bijbel is een studieboek voor mij. Ik lees er elke dag een uur of drie in. Vooral ’s avonds, direct na het eten. Dan duik ik achter de computer en ga ik woorden opzoeken en zoek ik naar verbanden.’ Ze besloot Hebreeuws te leren. ‘Dit is mijn taal en het is de Heer die mij dat geeft. Ineens zag ik lagen die ik niet eerder ontdekt had en vond ik de bijbel het interessantste boek van de wereld. Het is een diamant en elke keer komt er een nieuw licht boven!’

Recensie/Quote

‘Dochters van Eva’ gaat over de taak van de vrouw binnen de bijbelse context. Gertruud Bakker is geïnteresseerd in de joodse geschriften, zoals Talmoed en Midrasj. Ze probeert vanuit de Hebreeuwse grondtekst de belangrijke rol van de vrouw binnen het huwelijk, gezin en de samenleving te doorgronden. Dit boek kijkt verder dan de algemene kennis over de vrouw binnen het christelijke denken. Wat is Gods bedoeling met het opvoeden van kinderen? Wat zegt de bijbel ons vanuit het Hebreeuws over vrouwen als Ruth, Esther, Maria en andere sterke vrouwen? Spreuken 31, een lofrede op de vrouw, wordt uitvoerig onder de loep genomen en doorgetrokken naar de praktische invulling voor de vrouw vandaag de dag. Het is een verdieping voor de vrouw, een boek om in te lezen, uit te leren en samen te bespreken. Dit boek is een uitnodiging aan moeders, maar ook vaders om van Gods woord werk te maken. Kinderen te onderwijzen uit Zijn woord en er tijd en ruimte voor te maken, zodat er een stevige basis onder hun leven wordt gelegd.

Inhoudsopgave

VOORWOORD 9 INLEIDING 13 De Thora 13 1 DE SCHEPPING VAN DE VROUW 17 Adam op zoek 18 2 HET HUWELIJK 23 Man en vrouw naar Zijn beeld geschapen 23 Echtgenote en geestelijke leidsvrouw 26 Verlangen naar... 31 Egocentrisch 32 Vrouwelijke wijsheid 36 3 DE VROUW IN HAAR HUIS 41 Een geestelijk huis bouwen 41 Het fundament 44 4 PRIESTERLIJKE TAKEN 49 Priesterschap voor man en vrouw 49 Vader, de priester van het huisgezin? 56 Dubbele verantwoordelijkheid van vader en moeder 60 5 STERKE VROUWEN 67 Ruth 67 Deborah 73 Sarah 80 Maria 86 Esther 89 Lots vrouw 95 6 DE VROUWELIJKE IDENTITEIT 101 Identiteitscrisis 102 Doelgericht leven 104 Wat zegt de Bijbel nu eigenlijk? 105 Rechtvaardig wandelen 108 7 OFFERS BRENGEN 115 Offeren 115 8 DE VROUW ALS BAKEN 123 Nederig en zachtmoedig 123 Gehoorzaam 126 9 DE VROUW TUSSEN OORDEEL EN VEROORDELING 131 Uiterlijk 131 Waardigheid 132 10 DE VROUW EN GELOOFSZEKERHEID 135 Zekerheid 135 Vertrouwen 138 De bezorgde vrouw 141 Zoeken naar Gods koninkrijk 143 11 KWAADSPREKERIJ 147 Roddelen 147 12 DE BESTEMMING VAN DE VROUW 153 De talentvolle vrouw 154 Vrouw en wijsheid: een parallel 156 13 SPREUKEN 31 ONDER DE LOEP 161 Geestelijk voedsel voor de kinderen 167 Het beeld van de wijngaard 171 7 Ook de vrouw ‘in de poorten’? 182 Opvoeding van kinderen 188 Dochters opvoeden 192 Afscheid 195 14 DE KINDERLOZE VROUW 199 Kinderloosheid 199 De Samaritaanse bij de put 203 15 DE ONGETROUWDE VROUW 207 Single 207 Wat zegt de bijbel over ‘single’ zijn? 211 Alleen zijn en profeteren 212 Single en de gemeente 213 Uitdagingen en kansen 214 EPILOOG 215 De Thora als blauwdruk van geestelijk leven 215 Is de Thora vervuld? 218 NAWOORD 221 BIJLAGE 223 Ideeën voor bijbelonderwijs thuis 223 WEBSITES VOOR STUDIE 229 AANBEVOLEN STUDIEBOEKEN 230 LITERATUURLIJST 231 VOETNOTEN 235

Citaat van vorige beoordeling

✓De rol van de vrouwin het huwelijk enopvoeding ✓ Spreuken 31

Details

  EAN :9789492959003
  Auteur: 
  Uitgever :Scholten Uitgeverij B.V.
  Publicatiedatum :  01-09-2018
  Formaat :Paperback / softback
  Taal :Nederlands
  Hoogte :145 mm
  Breedte :210 mm
  Dikte :18 mm
  Gewicht :356 gr
  Voorraad :Tijdelijk niet beschikbaar
  Aantal bladzijden :246
  Kernwoorden :  de thora;gertruud bakker