Bestelbaar


Korte beschrijving/Annotatie

In de reeks bijbelboeken, vertaald door de SHA, verschijnt het nieuwe deel Jozua, in samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap. 

Parallel aan de Hebreeuwse tekst op de linkerpagina staat de Nederlandse vertaling van de Societas Hebraica Amselodamensis (SHA) op de rechterpagina afgedrukt. Aan de tekst van de vertaling zijn aantekeningen toegevoegd. 

Het karakter van de vertaling is idiolect; dat wil zeggen dat getracht is het eigene van de Hebreeuwse tekst in de vertaling weer te geven. Verbanden en onderlinge verwijzingen in de grondtekst klinken zoveel mogelijk in de vertaling door. Deze benadering maakt de vertaling niet alleen geschikt voor gebruik in liturgie en leerhuis, maar ook voor studie: zij is om 'voor te lezen' en om in 'door te lezen'.

Details

  EAN :9789089120663
  Uitgever :Nederlands Bijbelgenootschap
  Publicatiedatum :  17-06-2019
  Formaat :Hardback
  Taal :Nederlands
  Voorraad :Bestelbaar