Vrijgesproken!

Genade en verantwoordelijkheid opnieuw doordacht

   Beschikbaar

Korte beschrijving/Annotatie

Dit is een geweldig boek als je van Bijbelstudie houdt. Het geeft een nieuwe, sterk doordachte en doorleefde visie op genade en geloofszekerheid.

korte beschrijving

No Condemnation, a Theology of Assurance of Salvation Ecclesiastes, an Introduction and Commentary Baptism with the Spirit

Recensie/Quote

Dit is een geweldig boek als je van Bijbelstudie houdt. Het geeft een nieuwe, sterk doordachte en doorleefde visie op genade en geloofszekerheid. Als je een diepgravende, systematische uiteenzetting van het evangelie van genade wilt bestuderen, dan is dit je boek. Dit boek behandelt de thema’s genade, gerechtigheid, wet en geloofszekerheid vanuit een diep inzicht in de Bijbel als geheel. Je gaat nauwgezet door verschillende Bijbelboeken uit het Oude en Nieuwe Testament heen. Je bestudeert het verbond, de wet, genade, het krachtige en definitieve werk van Jezus, onze beloning nu en straks en – misschien wel het hoogtepunt: het geloof van Jezus in ons. De schrijver geeft de lezer een helder doordachte kijk op Gods genadevolle omgang met mensen in verleden, heden en toekomst. Hij gaat in op verschillende visies en daagt de traditionele stromingen in de evangelische en protestantse kerken uit om hun theologie opnieuw te doordenken. Dit is een theologie die kerken, gezinnen en individuele christenen een sterker fundament biedt. Prof. Dr. Michael Eaton (1942-2017) groeide op in Londen en studeerde theologie in Groot-Brittanië, Zambia en Zuid-Afrika. Ook werkte hij voor Westminster Chapel onder Dr. Martyn Lloyd-Jones en Dr. R.T. Kendall in Londen en voor Tyndale House, Cambridge. Hij was predikant in Johannesburg, Lusaka en Nairobi. Ook was hij als een van de leiders verbonden met Chrisco Fellowship of Churches. Hij was een veelgevraagd spreker in kerken en conferenties over de hele wereld. Ondanks zijn drukke reisschema bleef hij tot aan zijn dood pastor van een plaatselijke kerk in de krottenwijken van Nairobi. Zijn onderwijs wordt door veel predikanten en leiders gebruikt, met name in Afrika en Azië. Dit boek ‘Vrijgesproken!’ is zijn standaardwerk ('No Condemnation, a Theology of Assurance of Salvation').

Inhoudsopgave

Deel I Eeuwige zekerheid, een theologisch probleem 1. Calvinisme, arminianisme en de zoektocht naar een meer bemoedigende theologie 2. Genade in gevorderd calvinisme 3. Genade in het arminianisme en de evangelische bewegingen 4. De traditie uitgedaagd Deel II Een hogere waardering voor genade 5. Een verfrissende kijk op genade 6. Alomvattende verzoening en zekerheid beschikbaar voor iedereen 7. Bevrijd van de Wet (Mozes of Abraham) 8. De Wet van Mozes 9. Galaten: Wet en genade 10. Geloven in het geloof van Jezus Deel III Paulus tussen Jakobus, Johannes en Mattheüs 11. Het Evangelie van Mattheüs en de Wet van Mozes 12. Rechtvaardiging vanuit een niet-wettische theologie Deel IV Motivatie: erfenis en vermaning 13. Erfenis in het Oude Testament 14. Erfenis in het Nieuwe Testament 15. Eeuwige geloofszekerheid en de interpretatie van waarschuwingen 16. ‘Afvalligheid’ in de brief aan de Hebreeën 17. Zicht op een niet-wettische theologie

Citaat van vorige beoordeling

Dit is een geweldig boek als je van Bijbelstudie houdt. Het geeft een nieuwe, sterk doordachte en doorleefde visie op genade en geloofszekerheid. Als je een diepgravende, systematische uiteenzetting van het evangelie van genade wilt bestuderen, dan is dit je boek. Dit boek behandelt de thema’s genade, gerechtigheid, wet en geloofszekerheid vanuit een diep inzicht in de Bijbel als geheel. Je gaat nauwgezet door verschillende Bijbelboeken uit het Oude en Nieuwe Testament heen. Je bestudeert het verbond, de wet, genade, het krachtige en definitieve werk van Jezus, onze beloning nu en straks en – misschien wel het hoogtepunt: het geloof van Jezus in ons. De schrijver geeft de lezer een helder doordachte kijk op Gods genadevolle omgang met mensen in verleden, heden en toekomst. Hij gaat in op verschillende visies en daagt de traditionele stromingen in de evangelische en protestantse kerken uit om hun theologie opnieuw te doordenken. Dit is een theologie die kerken, gezinnen en individuele christenen een sterker fundament biedt.

Details

  EAN :9789082953916
  Auteur: 
  Uitgever :Vrije Uitgevers, De
  Vertaler : Coos de Vink - Carel de Vink
  Publicatiedatum :  20-08-2019
  Formaat :Paperback / softback
  Taal :Nederlands
  Hoogte :162 mm
  Breedte :240 mm
  Dikte :22 mm
  Gewicht :712 gr
  Voorraad :Beschikbaar
  Aantal bladzijden :400
  Kernwoorden :  bijbelstudie;calvinisme en arminianisme;geloofszekerheid;genade;niet-wettisch;systematische theologie;theologie;wet en genade;zekerheid van je redding