Van vrouw tot vrouw-dag CPC - Loof de Heere!

Dit evenement gaat door in het pand aanpalend aan dat van HGB Leuven. De winkel is deze dag open vanaf 9u30.

Op zaterdag 30 november 2019 organiseert het Centrum voor Pastorale Counseling een ‘Van vrouw tot vrouw’ dag.

Thema van deze dag is: Loof de HEERE, want Hij is goed!

Vanuit de Psalmen en de lofgezangen van het volk Israël zoeken we naar lofliederen voor ons dagelijks leven.

Lofprijzing is zoveel meer dan een worship samenkomst; het is een leerproces van het kennen van de Allerhoogste en het schuilen bij Zijn troon van genade. Hij kent ons, kent onze diepste noden en behoeften, en wanneer wij deze bij Hem kenbaar maken, komen we bij Hem tot rust. Zo kunnen we in de stormen van het leven, toch leven met een voortdurende lofprijzing op onze lippen. Hij zal er altijd zijn omdat Hij nooit de beloften die Hij geeft, zal vergeten. Lofprijzen is ons leven.

Locatie: CPC, Tervuursesteenweg 194C te Heverlee.

Tijd: zaterdag 30 november 2019, van 10 tot 16 uur.

Kosten: Om de onkosten te dekken, wordt er een collecte gehouden. Richtbedrag is € 15,-

Het aantal deelnemers is beperkt! Tijdig inschrijven!

Meer informatie en inschrijven via www.pastoralecounseling.org/evenement/vrouw