Boekentafel Upperroom Worship Night

Boekentafel verzorgd door HGB Kortrijk

Brugsesteenweg 259, Kuurne

Deuren open om 18u30
Programma van 19u - 22u
Einde om 23u